DSC06181 by warrenski on Flickr.@Mycitibus Art at Lagoon Beach Station. Like?

DSC06181 by warrenski on Flickr.@Mycitibus Art at Lagoon Beach Station. Like?